RO Omsorg Hemtjänst

Vi sätter guldkant på din tillvaro.

Från oss på RO Omsorg får du den hemtjänst just du behöver och på det sätt du önskar. Vi lyssnar noga på dina egna önskemål och tar fram en plan som du får godkänna innan vi kör igång.

Information angående Covid-19

RO Omsorg följer aktivt Folkhälsomyndighetens rekommendationer rörande Coronaviruset för att hålla oss alla friska och förhindra virusets spridning.

All vår personal har blivit erbjuden att få vaccin mot Corona viruset (Covid 19), vaccinet ges i 2 doser och vaccineringen pågår under januari samt till mitten av februari.

Om du är frisk

Så länge du är frisk och inte uppvisar några symtom ska du fortfarande gå till jobbet. Du behövs! Tänk dock på att minimera dina sociala kontakter så långt det går för att inte få och sprida Coronaviruset till de kunder och personal du jobbar med.

För att skydda dig själv och andra

Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer! Iaktta social distansering och följ hygienrutiner ännu mer noggrant än vanligt. Var extra noga med din handhygien och tvätta dina händer ofta, med tvål. Har du för stunden inte möjlighet till handtvätt med tvål går det bra att använda handsprit istället. Känner du att du behöver påminna dig själv om Basala hygienrutiner kan du följa länken nedan för Region Stockholms webutbildning.

https://www.basala-hygienrutiner.se/

Om du skulle bli sjuk

Om du som anställd skulle bli sjuk eller uppvisa symtom måste du stanna hemma från jobbet. Det gäller även vid lindriga symptom då sjukdomen kan te sig väldigt olika hos olika personer. Du som arbetar hos RO Omsorg har därför ett extra stort ansvar då du annars riskerar att smitta såväl de kunder du hjälper som annan omsorgspersonal. Sjukanmälningar ska göras enligt rutin till RO Omsorg. Se även rutin ”vad gör jag om jag har symptom?”

Om kund blivit eller misstänks vara smittad

Om du som kund eller assistent till kund misstänker smitta, kontakta 1177 Vårdguiden för rekommendationer och kontakta sjukvården direkt vid behov. Kontakta därefter RO Omsorg för upprättande av individuell handlingsplan. Se även rutinerna ”Vad gör jag om jag kommer till en kund som har symptom?” samt rutin ” Vad gör jag om jag ska arbeta hos en kund som har konstaterad smitta? ”

Vaccination - Målgrupper och genomförande

Tillgången på vaccin avgör när vaccinationen av olika målgrupper kan starta och med vilken takt vaccinering av länets innevånare kan genomföras.
Läs mer på Vårdgivarguiden.

Kontaktvägar

För rådgivning vid misstänkt eller konstaterad smitta av Covid-19, kontakta Vårdguiden på 1177

För svar på allmänna frågor rörande Covid-19

Kontakta Sveriges nationella informationsnummer 113 13

För kontakt med ansvarig chef

Kontakta RO Omsorg växel 08-540 230 91

För riktlinjer och mer information om Covid-19

Läs på Folkhälsomyndighetens hemsida: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/

eller på 1177 Vårdguidens hemsida

https://www.1177.se/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/covid-19-coronavirus/