RO Omsorg Hemtjänst

Vi sätter guldkant på din tillvaro.

Från oss på RO Omsorg får du den hemtjänst just du behöver och på det sätt du önskar. Vi lyssnar noga på dina egna önskemål och tar fram en plan som du får godkänna innan vi kör igång.

Våra tjänster

Hemtjänst anpassad efter dina behov

Vad innebär hemtjänst?

Hemtjänst ska vara ett stöd för dig i din vardag för att du ska kunna leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt. Det kan handla om allt från hjälp med enklare sysslor någon dag i veckan till hjälp med det mesta flera gånger per dygn.

Servicetjänster

Praktiska saker som exempelvis städning, sällskap på promenader, matlagning, social samvaro eller att utföra ärenden (så kallad ledsagning) är vanliga sysslor som hemtjänsten utför. Många kommuner kallar denna kategori av tjänster för servicetjänster.

Omvårdnad

Hemtjänsten kan även hjälpa dig med personlig omvårdnad, exempelvis hjälpa dig att klä på dig eller att duscha.

Hemtjänst är behovsprövat

Hemtjänsten är behovsprövad (biståndsbedömd). Det innebär att du måste ansöka om hjälp och att en handläggare från kommunen (biståndshandläggare) kommer att utreda och bedöma ditt behov av hjälp (bistånd) samt besluta vilket stöd du får. Du kan också kontakta vår hemtjänst så hjälper vi dig med att kontakta rätt handläggare.

Gräsklippare som klipper gräs.

RUT

Hushållsnära tjänster

Vi på RO Omsorg vill att din vardag ska vara precis som du vill att den ska vara. Därför erbjuder vi ett komplement till dig med hushållsnära tjänster.

På det sättet kan du öka på din hjälp med tex. gräsklippning, hundpromenader, fönsterputs eller snöskottning. Vill du utöka din hjälp tar du kontakt med din hemtjänstplanerare.

Vi anpassar oss efter dina behov. Det är du som bestämmer vad som ska ingå i den tjänst du beställer från oss. Flertalet av dessa tjänster omfattas av RUT avdraget, förutsatt att du är berättigad till det.

  • Städning
  • Städning av fler rum än ditt biståndsbeslut täcker
  • Fönsterputs
  • Tvätt
  • Enklare trädgårdsarbeten
  • Snöskottning
  • Promenader (med eller utan hund)
  • Någon som följer med dig ut på olika aktiviteter, det kan kännas tryggt att ha sällskap.
  • Ska du resa bort och vill att dina djur ska matas? Och mycket mycket mer…

Pris är 200 kronor/timmen med fullt rutavdrag (400 kronor i timmen utan RUT avdrag) minimibeställning är 2 timmar per tillfälle som inte är i samband med annan hemtjänstinsats.

Du som inte är hemtjänstkund kan självklart också beställa hushållsnära tjänster av oss!